Historik

-Bergsmansbygden


Stabergs ägare

Gamla Staberg
År Ägare
Före 1500 Markvard Olofsson d.ä.(*B). Obelagt, men han måste ha ägt gården eftersom sonen Hans ärvde den.
Tidigt 1500-tal Enligt vissa uppgifter ska Greger Ulfsson på den närbelägna Gammelgården ha ägt Staberg en tid.
1535 Markvard Olofsson d.y.:s hustru Cecilia som var dotter till Greger Ulfsson.
1538-1539 Hans Markvardsson (*B) Son till Markvard Olofsson d.ä. Kallades "Hoffmod" eller "Hommod". Gift med Kristina Nilsdotter. Dog barnlös 1539. Nämns som fjärdepartsägare i gruvan 1539.
1539-1546 Olof Markvardsson d.ä.(*B), bror till Hans Markvardsson. Olof blev troligen förmyndare för Kristina Nilsdotter efter Hans död.
1540-talet Erik Jonsson Skrivare(B) "lade beslag på" Staberg och byggde hytta där, där "aldrigh hytta tillförende war". Han var gift med Brita Olofsdotter, dotter till Olof Markvardsson.
1542 "Hans", kronobonde (arrenderade gården av staten).
1546 Arent Persson Örnflyckt på Ornäs. Fick Staberg i pant av Olof Markvardsson för en skuld på 60 marker penningar.
Före 1553 Jöns Horkarl, fick Staberg i pant av Arent Persson.
1553-1598 Markvard Olofsson d.y.(*B), son till Olof Markvardsson ovan var gift med Cecilia Gregersdotter (se ovan). Han dog 1598.
1571 "Anders", brukare.
1594-(1627) "Per" (B), Gift med Markvard Olofssons dotter Kerstin och var brukare fram till 1615, då makan ärvde gården.
1595 Kristoffer Olsson B på Noret. Rik bergsman som fick Staberg i pant av Markvard Olofsson för en skuld på två skeppund (340 kg) koppar. Markvard eller dödsboet måste ha återlöst gården före 1615 eftersom dottern Kerstin ärvde den detta år.
1598-1604 Göran Göransson (*), ägare eller brukare av en mindre del.
1604-1615 Dödsboet
1608 "Lasse", brukare eller ägare av en mindre del. Han kan vara Lasse Larsson, som brukade granngården Rasberg vid denna tid.
1615-(1627) Kerstin Markvardsdotter (*) ärvde Staberg. Hon var gift med "Per" som var brukade gården 1594-1615.
1627-1662 Göran Persson (*B), son till Per och Kerstin Markvardsdotter. Han var nog ganska välbeställd de första åren, men drabbades av sjukdom och dåliga finanser. Han miste gården, men bodde kvar som brukare.
1642 Lars Larsson Finne, fogde. "Betalade utlagor för" Staberg. Summan var 11 daler.
1642 Friedrich Wode, köpman och "lånehaj" från Stockholm, löste en del av Staberg (som han säkert fått i pant av Göran) under bergfrälse (skattefri gård).
1645-(1665) Per Göransson (*), Göran Perssons son. Brukare.
1648-1656 Friedrich Wode övertog hela Staberg för en skuld på 80 skeppund, 4 skålpund, 4 marker råkoppar (över 13, 5 ton). Nu gick gården definitivt ur Stjärna-ättens ägo.
1656-1663 Hans Hansson, borgmästare i Stockholm, fick gården som skuldlikvid av Wodes dödsbo.
1663-1671 Johan Thomasson Funck, bergmästare. Hans Hanssons måg. Bodde på Garpenberg.
1663- Per Eriksson. Ägare av en del eller brukare.
1669-1672 Hans Karlsson. Var troligtvis brukare åt Funck, vem han var är obekant.
1671-1706 Olaus Simonsson Nauclér. Första ägaren av familjen Nauclér.
1706-1743 Gerhard Nauclér (B) löste ut sina syskon men ska ha brukat gården tillsammans med brodern Johan..
1743-1752 Dödsboet
1752-1782 Olof Nauclér (B). Son till kyrkoherden i Delsbo, Gerhards bror Olof
1782-1820 Margareta Lundström, Olofs änka.
1820-1840 Handelsbolaget Forssbeck & Kiellman köpte Staberg för 12025 rdr banco. Man flyttade den närbelägna gården Klubbtäkt till Staberg där man uppförde ny huvudbyggnad, som idag är Nya Staberg (vita herrgården). Byggnaden är reveterad, d v s den var en timmerbyggnad som blev putsad.
1840-1869 Erik Wilhelm Kinnman, brukspatron. Han flyttade till Stabergs herrgård 1845, enligt kyrkböckerna. 1843 byggde han ny hytta, den sista i Kniva.
1869-1870 C.G. Husberg, konstmästare. Bodde nog aldrig på gården. Han köpte den för 47500 rdr.
1870-1873 Erik Nordgren, byggmästare. Bodde på Stabergs herrgård.
1873- Klosters Bruk AB
1874-1876 August Nikolaus Nilsson, hyrde Gamla Staberg av Klosters Bruk och bedrev symaskinstillverkning där.
1894-1926 Hugo Steffen, bodde på Stabergs herrgård. Han var flottningschef på Siljans Kol AB, och säkerligen bulvan för bolaget, så att de skulle kunna komma åt skogen. Vid denna tid köpte bolaget, med mer eller mindre rumsrena metoder, upp praktiskt taget all skog i hela Kniva.
1926- J.H. Munktells Pappersfabrik AB (senare Grycksbo Pappersbruk, som nu ingår i STORA ENSO-koncernen)
1930 Gösta Malmberg. Startade Bergslagspensionatet på Stabergs herrgård. Stabergs ägare var fortfarande J.H. Munktells.
1930 Vika - Hosjö Hembygdsförening

* = Stierna-ätten
B = Bergsman

Källa: Willy Olausson